Simona Mažeikytė


Sporto medicinos gydytoja

Specializacija: 

  • Fizinių pratimų biomechanika ir judamojo aparato pažeidimai sportuojant.

  • Su fiziniu krūviu susijusios priešpatologinės ir patologinės būklės.

  • Fizinės veiklos įtaka visuomenės sveikatingumui.