Dmitrij Kuznecov


Ergoterapeutas

Specializacija:

Neurologinių, traumatologinių ligonių ergoterapija. Vaikų, turinčių raidos sutrikimų, ergoterapija.

Paciento ištyrimas ir savarankiškumo įvertinimas;

Apsitarnavimo įgūdžių mokymas/lavinimas;

Savarankiškumo ugdymas

Rankos funkcijų ir smulkiosios motorikos lavinimas;

Tikslingų veiklų parinkimas;

Pažintinių funkcijų lavinimas;

Buitinių įgūdžių mokymas/lavinimas;

Konsultavimas dėl aplinkos pritaikymo;

Energijos tausojimo ir ergonomikos principų mokymas;

Pagalbinių priemonių parinkimas ir pritaikymas;

Sensorinės integracijos taikymas.